Djursjukhuset med specialistkompetens
Lundabygdens Djursjukhus har satsat på välutbildad personal för att garantera bästa möjliga vård för våra husdjur. Man samarbetar även med flera konsulter för att kunna tillgodose behovet av sjukgymnastik och tandvård.
Lundabygdens Djursjukhus grundades i Dalby 1969, och flyttade verksamheten till Lund 1983. Djursjukhuset tar farmför allt hand om hundar och katter, men även en växande skara små husdjur som kaniner, marsvin och illrar kommer numera dit. Arbetsstyrkan uppgår till totalt 36 anställda, av vilka elva är veterinärer.
Det som gör Lundabygdens Djursjukhus speciella är att det stora antalet specialistutbildade veterinärer som arbetar där. De har dessutom ett välutrustat laboratorium som kan göra olika typer av analyser.
Målet är att alla veterinärer ska vara specialistutbildade inom hund- och kattsjukdomar. I dagsläget har fem av veterinärerna denna utbildning, och de andra kommer inom kort att ha den.  Även djursjukvårdarna går många utbildningar anordnade av djursjukhusen. Vid behov tas konsulter in, t.ex. har man samarbete med en tandläkare och en sjukgymnast som är specialutbildade inom hund- och kattvård. 

Kostrådgivning i butiken
Lundabygdens Djursjukhus är med i Svenska Djursjukhusföreningen som är en branschorganisation där det ställs mycket höga kvalitetskrav på de anslutna klinikerna. Lundabygdens Djursjukhus uppfyller de normer som gör att de klassificeras som djursjukhus.
Lundabygdens Djursjukhus har en butik där de säljer djurfoder, framförallt specialfoder till sjuka djur. Man försöker arbeta med förebyggande vård, bl.a. genom bra utfodring och foderterapi.
I butiken arbetar specialutbildade kostrådgivare som ger råd om vilket foder som passar ditt djur bäst. En timme om dagen har man telefontid då en djursjukvårdare svarar på allmänna frågor, och även veterinärerna har telefontid efter beställning.

Lundabygdens Djursjukhus

Bransch:
Tjänster

Telefon: 046-31 35 51
Fax: 046-31 35 52

Adress:
Lundabygdens Djursjukhus
Box 128
22100 Lund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN